Het milieu, kern van onze plaats

Environnement CFV

Het milieubeleid van de NV CFV richt zich op de volgende hoofdlijnen :

  • De bescherming van de plaats en van de natuurlijke hulpbronnen
  • Het gebruik van moderne en krachtige technologieën om een milieu van kwaliteit te waarborgen
  • De aanpassing van de plaats